Тун удахгүй

Миний ховд, Бидний ховд,

 

Өдөр

 

Цаг

 

Минут

 

Секунд

Баруун бүсийн тулгуур ховд аймаг!